Maatregelen coronavirus

Het GielsBos volgt alle richtlijnen en aanbevelingen van de overheid strikt op om onze bewoners en medewerkers maximaal tegen het coronavirus te beschermen.

We nemen daarvoor volgende bijkomende maatregelen die van toepassing blijven tot en met 19 april 2020 (einde paasvakantie):

- We blijven preventief werken, zodat we er alles aan kunnen doen om het virus buiten te houden. We sluiten daarom het domein van Het GielsBos voor alle externe bezoekers (ook wandelaars en fietsers). Vanaf donderdag 19 maart 2020, voorzien we 7 op 7 een barrière voor externe bezoekers op het domein. Kom je toch op het domein, dan moet je na het binnenrijden, parkeren (rechts) en je aanmelden in het nachtlokaal (over de parking). Dit staat duidelijk aangegeven als je het domein binnenkomt. 

- We gaan over tot een algemeen bezoekersverbod (ook voor familie) vanaf maandag 16 maart 2020, behalve voor personeel en andere structurele medewerkers (bijv. stagiaires, thuisverpleging) die mee instaan voor de zorg en ondersteuning op de groepen.
- We doen tijdelijk geen beroep op vrijwilligers. Dit betekent dat bewoners continue op Het GielsBos zullen verblijven, tenzij familie zou beslissen om hem of haar thuis te houden.
- Leefgroepoverschrijdende activiteiten gaan niet meer door. Op deze wijze willen we onnodige circulatie en contacten tussen bewoners van verschillende leefgroepen vermijden. Dit betekent dat we dagbesteding en activiteiten (zwemmen, ateliers De Bijenkorf, Oase, … ) uitsluitend per leefgroep laten doorgaan in strikt gescheiden tijdsblokken.
- We sluiten onze Dagcentra. Ambulante en mobiele begeleiding, logeren en dagopvang kunnen niet meer doorgaan.
- Alle geplande vergaderingen en vormingen gaan niet door tot en met 19 april 2020.
- Elke leefgroep registreert wie er op de woning is binnengekomen (en niet tot de vaste equipe van de groep behoort)
- We sluiten het personeelsrestaurant
- Alle activiteiten op het domein van Het GielsBos (ook evenementen op de leefgroepen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast:
o Het eetfestijn op 21/03/2020 gaat dus niet door. De organisatie nam contact op met alle ingeschreven deelnemers.
o Het zwembad is niet langer toegankelijk voor externe bezoekers.
o Oase is niet langer toegankelijk voor externe bezoekers.
o Het ontmoetingscentrum wordt gesloten voor externe bezoekers (dus ook geen café op donderdag en zondag).
o Er worden geen kijkstages meer georganiseerd.
o De thuisverpleegkundige diensten worden verwittigd door onze verpleegkundige teamleider medische dienst.

- Alle activiteiten buiten het domein van Het GielsBos waaraan onze bewoners normaal deelnemen, worden afgelast:
o Er vinden geen busritten meer plaats.
o Onze bewoners gaan niet meer naar de scholen.
o Onze bewoners gaan niet meer naar de markt.

We doen nadrukkelijk beroep op ieders verantwoordelijkheidszin (ook buiten de werkuren) zodat we onze bewoners en collega’s maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Wees waakzaam, neem geen onnodige risico’s en volg de hygiënerichtlijnen om te vermijden dat je ziek wordt.

Heb je vragen, dan kan je onze directeur cliëntenzorg, Guy Bruyninckx, contacteren op het nummer 0475 50 13 89.

Share this post