Gezichten van Het GielsBos in jaarverslag 2021

2021 was het jaar van de fiets! In Het GielsBos wordt heel wat gefietst, zowel door onze medewerkers als door onze cliënten.

2021 was ook het jaar waarin we overstapten naar een nieuwe organisatiestructuur.

Een jaar van afscheid naar vernieuwing. Van werken in nieuwe teams. Een jaar van hoogtepunten, zoals onze ereplaats voor ‘andere zorgorganisatie’ van het jaar.

Het laatste luik van ons jaarverslag wordt traditiegetrouw aan de cijfers gewijd. Een interessante vergelijking met de voorgaande jaren over leven en werken in Het GielsBos.

Veel leesplezier!

 

 

 

Share this post